Strömer stenkonservering arbetar med restaurering
av skadad och vittrad sten, gips och betong.
Jag utför även program, inventering, rådgivning
och vård- och underhållsplaner.


Är utbildad på konservatorsprogrammet, Göteborgs
universitet, ICCROM / UNESCOS International
Course of Stone Conservation i Venedig och vid
Kungl. Konsthögskolans vidareutbildning
Restaureringskonst.


Har arbetat med konservering sedan 1990.
De första sju åren på Riksantikvarieämbetet i
Stockholm där jag bland annat var projektledare
för Vård av hällristningar. 1997 startade jag
Strömer stenkonservering.

cecilia strömer
Cecilia Strömer

cecilia
velouria.se